Amalienborg Chr. VIII´s Palæ – Indvendig istandsættelse
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Amalienborg Chr. VIII´s Palæ, sidebygningen – Indvendig istandsættelse
Bygherre: Den Kongelige Civilliste

Ved Stranden, København K – Istandsættelse af facader
Bygherre: Kulturarvsstyrelsen

Vallensbæk Kirke – Etablering af centralvarmeanlæg
Bygherre: Vallensbæk sognegård

Amalienborg F8 – Udførelse af gulvbelægning på tagterrasse. Udformet af kunstner Signe Guttormsen
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Byggeskadefonden, Studiestræde; København V – Diverse renoveringsopgaver
Bygherre: Byggeskadefonden og Boligselskabernes Landsforening

Finlands Ambassade, Residensen, Jens Kofod Gade, København K – Løbende vedligeholdelsesarbejde

Amalienborg F8 – Indvendig istandsættelse af palæ
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Christiansborg – Omfugning af marmorbroens pavilloner
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Taksigelses Kirken, København Ø – Løbende vedligeholdelsesarbejder

Vallensbæk Kirke – Indvendig istandsættelse
Bygherre: Vallensbæk Kirke og Nationalmuseet

Bredegård Blindehjem, Fredensborg – Ombygning af fælleslokaler

Gentofte Sygehus, Gentofte – Ombygning af teknikrum mv.
Bygherre: Københavns Amt

Strandparksvej 20-24, Hellerup – Istandsættelse af facader

Strandgade 30, Christianshavn – Indvendig og udvendig istandsættelse af fredet ejendom
Bygherre: Privat

Amalienborg F8, Tagetagen – Istandsættelse af tagetagen
Bygherre: DKH Kronprinsens & Kronprinsessens Hof

Spanteloftbygningen, Marinestationen Holmen – Indvendig istandsættelse
Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Det Harboe ske Enkefruekloster; Stormgade, København K – Indvendig og udvendig istandsættelse ( vedligeholdelse)
Bygherre: RealDania

FSR Danske revisorer, Kronprinsessegade, København K – Indvendig istandsættelse af kontorer
Bygherre: FSR Danske Revisorer

Willumsens Atelier Villa, Hellerup – Istandsættelse af tag og facader
Bygherre: RealDania

Rigsrevisionen, Finansministeriet – Istandsættelse af kontorer
Bygherre: Rigsrevisionen

Lille Vibenhus, Østerbrogade, København Ø – Tagudskiftning og facadereparationer
Bygherre: Privat

Københavns Ejendomsselskab – Istandsættelse af flyttelejligheder

Dalmosevej, København NV – Total istandsættelse af villa
Bygherre: Privat

Brumleby, København Ø – Løbende istandsættelse
Bygherre: KAB

Ved Milestedet, Rødovre – Istandsættelse af fundamanet på højhuse
Bygherre: KAB, AKB

Skovshoved Skole, Gentofte – Diverse renoveringsopgaver
Bygherre: Gentofte Kommune

Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej, Gentofte – Istandsættelse af murværk på facader
Bygherre: Gentofte Kommune

Sorgenfri Slot, Slotsparken – Istandsættelse af hegnsmur i slotsparken
Bygherre: Styrelsen for slotte og kulturejendomme

Frederiksberg Slot – Indvendig istandsættelse
Bygherre: Styrelsen for slotte og kulturejendomme

Eremitage Slottet – Indvendig istandsættelse
Bygherre: Styrelsen for slotte og kulturejendomme

Herudover har vi udført et utal af ombygninger, renovering af badeværelser, køkkener mv. for private og offentlige kunder.